Pre médiá

Kontakt slúži výhradne pre zástupcov médií a pre žiadosti o sprístupnenie informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z. z.

V prípade záujmu o marketingovú spoluprácu kontaktujte prosím: press@ejoin.eu

Naše
logo